Ovládanie TOPdesku je riešené cez 4 sekcie

Správa jednotlivých požiadaviek

V detaile požiadavky sa dostaneme na kompletnú správu požiadavky - užívateľ, ktorého sa požiadavka týka, môže priebežne pridávať správy pre riadiaceho pracovníka, ktorý ju zadal. Požiadavky sú prepojené alternatívne aj so správou e-shopu, bytových komlexov prípadne iných spravovaných oblastí - takže komunikácia prebieha v niekoľkých úrovniach. Po vybavení a skontrolovaní požiadavky sa presunie do histórie, kde je kedykoľvek prístupná.

Samozrejmosťou je vyhľadávanie, filtre a prehľady vykonaných prác podľa jednotlivých spravovaných objektov, oddelení, sekcií a pod.

Správa klientov , užívateľov a evidencia práce.

Komplexná správa užívateľov TOPdesku, či už jeho priamych užívateľov alebo klientov, pre ktorých sú vykonávané jednotlivé požiadavky. Alternatívne je možné pridávať aj jednotlivé oddelenia podľa štruktúry firmy/organizácie. Podľa oddelení či pozícií sa jednoduchým označením dajú nadefinovať potrebné pozície a ich prístupové práva.

Cez modul evidencia práce sú prístupné prehľady množstva vykonanej práce podľa jednotlivých zákaziek, pracovníkov a jednotlivých klientov. Môžu slúžiť ako podklad pre fakturáciu alebo prípravu miezd.

Nastavenie parametrov e-shopu a jeho naplnenie

TOPdesk umožňuje spravovať niekoľko e-shopov nadefinovaných a vytvorených podľa požiadaviek klienta. Je možné nadefinovať všetky položky a kategórie potrebné k prevádzke. Kategórie obsahujú skupiny príbuzných položiek tovaru. Evidencia dodávateľov tovaru umožňuje ukladať potrebné informácie na komunikáciu s nimi a podľa potreby v budúcnosti generovať rôzne štatistiky. TOPdesk ponúka rozsiahlu prácu s definovaním produktu a jeho prípadných variantov - rozsiahly popis, fotogaléria, príbuzné produkty, možnosť pridať nové vlastnosti produktov.

Informácie potrebné pre prácu s e-shopom

Moduly na spracovanie a vybavenie objednávok - proforma faktúra, objednávkový list, dodací list, faktúra, dobropis. V detaile objednávky sú komplexne spracované požiadavky na prácu s objednávkou, ukladajú sa všetky dokumenty, ktoré sa generovali v súvislosti s objednávkou v pdf formáte. Zároveň je cez tento modul prístup k užívateľom eshopu, umožňuje ich modifikáciu, pridávanie alebo deaktiváciu. Cez hromadné úhrady môže poverený zamestnanec, ktorý spracováva úhrady z banky vstúpiť a jednoducho natypovať úhrady za uplynulé obdobie.

Ukážky z TOPdesku


Naša ponuka: