Domov

špecializujeme sa na dve oblasti

software/web (programovanie užívateľských aplikácií s webovým rozhraním pre zber dát, webový audio/video/grafický obsah, webhostingové a e-mailové služby

technicko- organizačné zabezpečenie a usporadúvanie kultúrnych, kultúrno- spoločenských, športových podujatí, recepcií, módnych prehliadok, tlačových besied, výstav, veľtrhov a konferencií, vrátane prekladateľských a tlmočníckych činností